מוסדות אור החיים

אודות הישיבה

על הרב

סיפורים אישיים מרתקים של בעלי תשובה

מדברי גדולי הדור

דף הקלטות

דיסקים

מכון אור החיים

שיעורי הלוין "דר וסוחרת"

שידורים חיים

 

 

לוח שיעורי הלוין

 

מוצאי שבת

שעה: 20:30 - 22:25

מפי: מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א

נושא: הלכה

בסיום שיעורו של מרן יועבר

שיעורו של הרה"ג ינון רביב שליט"א

יום ראשון

שעה: 21:00 - 22:00

מפי: הרה"ג בניהו שמואלי שליט"א

נושא: שיעור בזוהר

יום שני

שעה: 19:30 - 21:00

מפי: הרה"ג מרדכי אליהו

זצוק"ל

נושא: הלכה

יום שלישי

שעה: 21:00 - 22:00

מפי: מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א

נושא: אגדה

יום רביעי

שעה: 22:30 - 24:00

מפי: הרה"ג דניאל זר שליט"א

נושא: מוסר

יום חמישי

שעה: 21:00 - 22:00

מפי: הרה"ג ראובן אלבז שליט"א

נושא: פרשת השבוע

הקלטות סליחות

     

הקלטות ימי חמישי

הרה"ג

ראובן אלבז שליט"א

הקלטות מוצאי שבת

מרן הרב

עובדיה יוסף שליט"א

הקלטות ימי ראשון

הרה"ג

בניהו שמואלי שליט"א

 

הקלטות ימי שני

הרה"ג

מרדכי אליהו זצוק"ל

 

הקלטות ימי שלישי

מרן הרב

עובדיה יוסף שליט"א

 

הקלטות ימי רביעי

הרה"ג

דניאל זר שליט"א

 
       
 

הקלטות לקראת שבת

חצי שעה של מטעמים לקראת שבת הרה"ג

ראובן אלבז שליט"א

 

פרשת שבוע MP3 סדרה 3

 הרה"ג

ראובן אלבז שליט"א

 

 

ניתן לצפות בשידורי הלוין גם דרך אתר "כינור דוד"

 

 תדר הלווין : edit TP   telstar12   11690   vertical   S.R. 02200  15